Jacket

JACKET

REF. SH1303110N
100% polyester
+ 55% polyester 45% polyurethane
+ 100% polyester