Bandgürtel
Bandgürtel
Bandgürtel
Bandgürtel
Bandgürtel
Bandgürtel
Bandgürtel

Bandgürtel

REF. SH1901009C
Band-Ecopel-Gürtel mit Kontrastnaht.
100% Polyurethane