Bandgürtel mit Ring
Bandgürtel mit Ring

Bandgürtel mit Ring

REF. SH1901012C
Band-Ecopel-Gürtel mit Ring
100% Polyurethane